Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Rumex induratus Boiss. et Reut.

Rodzina

Polygonaceae rdestowate

Synonim

Rumex scutatus L. subsp. induratus (Boiss. et Reut.) Nyman, Acetosa indurata (Boiss. et Reut.) Holub

Nazwa zwyczajowa

szczaw mocny, acedera (hisz.), azeda-romana (port.)

Opis

półkrzew (Ch suff), do 100 cm wys., szarozielony, mocno rozgałęziony, tworzy rozległe kępy, liście ogonkowe, oszczepowate lub strzałkowate, jajowate do prawie okrągłych, zmienne w kształcie, kwiatostany szczytowe, luźne, wewnętrzne działki okwiatu okrągławe, do 1 cm śred., w czasie owocowania błoniaste, zielonkawe, czerwono obrzeżone, II-IV, owocem orzeszek

Siedlisko

mury, skarpy, przydroża, preferuje podłoże krzemionkowe

Uwagi

Rozmieszczenie

Alg, His, Mar, Por

Typ zasięgu

ibero-magrebski

Galeria