Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Słownik

To kompendium wiedzy, gdzie można znaleźć opisy i definicje różnych terminów związanych z roślinami występującymi w tej strefie klimatycznej. Są tu informacje o różnych gatunkach drzew, krzewów, bylin i traw, charakterystycznych dla regionu śródziemnomorskiego. Słownik ten zawiera także opisy cech morfologicznych, anatomicznych i fizjologicznych tych roślin, a także informacje dotyczące ich cykli życiowych, wymagań siedliskowych, rozwoju i uprawy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.3

 Baldach złożony – typ kwiatostanu, w którym szypuły baldaszków wyrastają z tego samego miejsca na łodydze.

Baldaszek – kwiatostan, w którym szypułki kwiatowe wyrastają z tego samego miejsca na łodydze

Byliny – zielne rośliny wieloletnie, w okresie niekorzystnym tracące części nadziemne i odnawiające się z pączków znajdujących się pod ziemią (geofity) lub na powierzchni ziemi (hemikryptofity)

Chamefity —> Formy życiowe roślin   

Zawartość przełącznika

Endemit – takson, którego zasięg jest ograniczony do pewnego, konkretnego obszaru, np. endemit bałkański, kreteński, ale również europejski czy amerykański. 

Epifity —> Formy życiowe roślin  

Fanerofity —> Formy życiowe roślin  

Formy życiowe roślin – forma wzrostu i pokroju rośliny wynikającą z dostosowania do warunków siedliskowych. Szeroko używaną klasyfikację form życiowych ze względu na sposób odnawiania się z pączków zaproponował duński badacz Christen Raunkiaer. Później została zmodyfikowana przez J. Braun-Blanqueta i in. – poniżej w skróconej formie
Fanerofity (F) – pączki odnawiające znajdują się powyżej 50 cm nad powierzchnią gleby
Megafanerofity (megF) – drzewa ponad 30 m
Mezofanerofity (mesF) – drzewa 8-30 m
Mikrofanerofity (micF) – drzewa i krzewy 2-8 m
Nanofanerofity (nF) – drzewa i krzewy 0,50-2 m
lub
Nanofanerofity (nF lub nF caes) – krzewy 0,50-6 m
Liany (L) – rośliny pnące zdrewniałe
Epifity (Ep) – rośliny rosnące na innych roślinach, wykorzystujące je jako podporę (nie pasożyty!)
Sukulenty drzewiaste (F suc) – drzewiaste rośliny gromadzące wodę w tkankach.
Fanerofity zielne (F herb) – rośliny zielne o rozmiarach drzew (np. melonowiec).
Chamefity (Ch) – pączki znajdują się poniżej 50 cm, ale powyżej powierzchni gleby; niskie krzewy, krzewinki, półkrzewy do 0.5 m 
Chamefity płożące się (Ch rep)
Chamefity sukulentne (Ch suc)
Chamefity poduszkowe (Ch pul)
Chamefity szpalerowe (Ch vel) 
Półkrzewy (podkrzewy) (Ch suff) – rośliny zdrewniałe tylko w dolnej części, górna część zamiera pod koniec sezonu wegetacyjnego
Krzewinki (Ch fru) – niskie rośliny o zdrewniałych pędach (np. borówka)
Hemikryptofity (H) – pączki znajdują się na poziomie powierzchni gleby, ukryte w ściółce lub martwych częściach roślin
Hemikryptofity właściwe (H lub H rad)
Hemikryptofity kępkowe (H caes)
Hemikryptofity rozetowe (H ros)
Geofity (G) – pączki znajdują się pod powierzchnią gleby na organach przetrwalnych (kłączach, bulwach, cebulach, korzeniach)
Geofity kłączowe (G rhiz)
Geofity bulwowe lub cebulowe (G bul)
Geofity korzeniowe (G rad)  
Hydrofity (Hy) – pączki znajdują się w wodzie
Hydrofity pływające (Hy nat) – rośliny wolno pływające, nie zakorzenione w dnie
Hydrofity zakorzenione (Hyd rad) – rośliny zakorzenione w dnie zbiornika
Terofity (T) – rośliny jednoroczne, cykl życiowy zamyka się w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, elementem przetrwalnym są nasiona.
Terofity sukulentne (T suc)

 

Geofity —> Formy życiowe roślin 

 

Hemikryptofity —> Formy życiowe roślin  

Hydrofity —> Formy życiowe roślin 

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika

Liany —> Formy życiowe roślin 

 

Zawartość przełącznika

Nanofanerofity —> Formy życiowe roślin

Zawartość przełącznika

Półkrzewy (podkrzewy) —> Formy życiowe roślin

Zawartość przełącznika

Sukulenty – rośliny gruboszowate; rośliny gromadzące wodę w tkankach i wykorzystujące ją w okresach suszy.
Woda może być gromadzona w liściach (sukulenty liściowe), łodygach (sukulenty łodygowe), korzeniach (sukulenty korzeniowe)

Terofity —> Formy życiowe roślin 

 

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika