Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Smyrnium creticum Mill.

Rodzina

Apiaceae selerowate

Synonim

Smyrnium apiifolium Willd., Smyrnium aeolicum P. Candargy

Nazwa zwyczajowa

przewłoka kreteńska, Celery-leaved Alexanders (ang.)

Opis

krótkotrwała bylina (H), do 130 cm wys., jasnozielona, naga, łodyga rozgałęziona, pusta, liście dolne podwójnie trójdzielne, odcinki romboidalne, ząbkowane, górne naprzeciwległe, sercowate, obejmujące łodygę, brzeg ząbkowany, baldach złożony z 10-20 baldaszków, pokryw i pokrywek brak, kwiaty zielonożółte, IV-VI, owocem rozłupnia

Siedlisko

miejsca kamieniste, skały, wąwozy, tereny rolnicze i ruderalne

Uwagi

Rozmieszczenie

Gre, Kre, Tur, WEg

Typ zasięgu

wsch. śródziemnomorski

Galeria