Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Onopordum cyprium Eig

Rodzina

Asteraceae astrowate

Synonim

Nazwa zwyczajowa

popłoch cypryjski, Cyprian Donkey Thistle (ang.)

Opis

krótkotrwała bylina (H), do 1 m wys., łodyga dość cienka, prosta lub rozgałęziona, kolczasto, wąsko oskrzydlona, pajęczynowata owłosiona, liście pierzastowcinane, odcinki kolczasto ząbkowane, koszyczki kwiatowe szczytowe, prawie kuliste, do 3,5 cm śred. listki okrywy koszyczka wydłużone, odgięte, szydlaste, do 3 cm dł., kwiaty purpurowe, IV-VII, owocem niełupka z puchem kielichowym

Siedlisko

przydroża, nieużytki, tereny rolnicze i ruderalne

Uwagi

Rozmieszczenie

Cyp

Typ zasięgu

endemit Cypru

Galeria