Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Helleborus odorus Willd. subsp. cyclophyllus (A. Braun) Maire et Petitm.

Rodzina

Ranunculaceae jaskrowate

Synonim

Helleborus cyclophyllus (A. Braun) Boiss.

Nazwa zwyczajowa

ciemiernik grecki, scarfi (grec.)

Opis

bylina, geofit (G rhiz) do 30 cm wys., liście dłoniasto dzielne (lub sieczne), 5-11 odcinków, szerokolancetowatych, brzegiem piłkowanych, ciemnozielonych z wierzchu, jasnozielonych pod spodem, kwiaty do 5 cm śred., po 2-5 razem, żółtozielone, III-IV, owocem mieszek

Siedlisko

lasy, zarośla

Uwagi

Rozmieszczenie

Alb, Gre, Mac, WJo; również Bułgaria

Typ zasięgu

bałkański

Galeria