Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Torilis arvensis (Huds.) Link

Rodzina

Apiaceae selerowate

Synonim

Caucalis arvensis Huds.

Nazwa zwyczajowa

kłobuczka polna, Field Hedgeparsely (ang.), Lappolina canaria (wł.), bardanilla (hisz.), salsinha-dos-campos (port.)

Opis

roślina jednoroczna (T), łodyga wzniesiona, rozgałęziona, pokryta ostrymi szczecinkami, liście 2-3-krotnie pierzastosieczne, odcinki równowąskie, zaostrzone, kwiaty białe, w baldachach złożonych, baldaszki skąpokwiatowe, IV-VIII, owocem rozłupnia, rozłupki z prostymi kolcami

Siedlisko

tereny rolnicze i ruderalne

Uwagi

Rozmieszczenie

Alb, Alg, Bal, BiH, Cho, Cyp, Czg, Egi, Fra, Gre, His, Ita, Izr, Jor, Kor, Leb, Lib, Mac, Mal, Mar, Sar, Ser, Slo, Syc, Syr, Tun, Tur, WEg, WJo; również Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Węgry, Słowacja, Czechy, Polska, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Holandia, Rosja

Typ zasięgu

euroazjatycki

Galeria