Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Scutellaria rupestris Boiss. et Heldr.

Rodzina

Lamiaceae jasnotowate

Synonim

Scutellaria hirta var. rupestris (Boiss. et Heldr.) Nyman

Nazwa zwyczajowa

tarczyca skalna

Opis

łodyga wzniesiona, górą gruczołowato owłosiona, liście trójkątne, krótkoogonkowe, brzegiem karbowane, owłosione, kwiaty w wydłużonym kwiatostanie na szczycie łodygi, ciemnopurpurowe, dolna warga jasna, owłosione na zewnątrz, IV-VIII, owocem rozłupnia

Siedlisko

lasy, zarośla, skały, murawy górskie

Uwagi

Rozmieszczenie

Alb, Gre, WEg, WJo

Typ zasięgu

bałkański

Galeria