Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Lotus lanuginosus Vent.

Rodzina

Fabaceae bobowate

Synonim

Nazwa zwyczajowa

komonica kutnerowata, Desert Lotus (ang.)

Opis

bylina (H), cała białokutnerowata oraz odstająco owłosiona, łodygi rozgałęzione, pokładające się, liście trójlistkowe, listki odwrotnie jajowate lub romboidalne, kwiaty na szczycie gałązek, po 2-4, czerwone, III-V, owocem strąk przewęzisty

Siedlisko

pustynie, półpustynie krzewiaste

Uwagi

Rozmieszczenie

Izr, Jor, Syr

Typ zasięgu

saharo-arabski

Galeria