Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Teucrium microphyllum Desf.

Rodzina

Lamiaceae jasnotowate

Synonim

Teucrium quadratulum Sm.

Nazwa zwyczajowa

ożanka drobnolistna

Opis

półkrzew (Ch), mocno rozgałęziony, rozesłany, gałązki gęsto szaro owłosione, liście ogonkowe, eliptyczne, grubo karbowane, z wierzchu zielone, pod spodem białofilcowate, do 0,5 cm dł., kwiaty w luźnych kwiatostanach na szczytach gałązek, różowe, do 1,2 cm dł., IV-VI, owocem rozłupnia z 4. rozłupkami

Siedlisko

zarośla (frygana), suche, kamieniste murawy

Uwagi

Rozmieszczenie

Kre, Tur, WEg

Typ zasięgu

wsch. śródziemnomorski

Galeria