Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Tordylium apulum L.

Rodzina

Apiaceae selerowate

Synonim

Condylocarpus apulus Hoffm., Tordylium humile Desf.

Nazwa zwyczajowa

wszawiec śródziemnomorski, Mediterranean Hartwort (ang.), Ombrellini pugliesi (wł.)

Opis

roślina jednoroczna (T), do 50 cm wys., łodyga wzniesiona, dołem owłosiona, liście dolne pierzastodzielne, odcinki owalne, górne pierzastosieczne, odcinki wąskolancetowate lub nitkowate, baldachy rozpierzchłe, złożone z 3-10 baldaszków, pokrywy i pokrywki wąskie, szydlaste, kwiaty białe, zewnęyrzne w baldaszku posiadają jeden płatek znacznie większy i głęboko wycięty, V-VII, owocem rozłupnia, rozłupki płaskie, z jasnym, zgrubiałym brzegiem

Siedlisko

zarośla, suche murawy, miejsca ruderalne i porolne

Uwagi

Rozmieszczenie

Alb, Alg, BiH, Cho, Cyp, Czg, Fra, Gre, His, Ita, Kor, Kre, Lib, Mac, Mal, Por, Sar, Slo, Syc, Syr, Tun, Tur, WEg, WJo; również Bułgaria śródziemnomorski

Typ zasięgu

śródziemnomorski

Galeria