Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Scandix pecten-veneris L.

Rodzina

Apiaceae selerowate

Synonim

Chaerophyllum pecten-veneris Crantz, Pecten veneris Lam., Myrrhis pecten-veneris All.

Nazwa zwyczajowa

czechrzyca grzebieniasta, Shepherd needle (ang.), Pettine di Venere (wł.)

Opis

roślina jednoroczna (T), do 40 cm wys., łodyga wzniesiona, lekko owłosiona, piście 2-3-krotnie pierzastodzielne, odcinki równowąskie, kwiaty w baldachach złożonych, pokryw brak, pokrywki lancetowate, rozwidlone na szczycie, kwiaty drobne, białe, brzeżne z jednym płatkiem zewnętrznym wydłużonym, IV-VI, owocem wydłużona (do 3 cm) rozłupnia

Siedlisko

zarośla, pola uprawne, przydroża, tereny zaburzone

Uwagi

w Polsce rzadki chwast zbożowy, występujący głównie na podłożu wapiennym na Wyżynie Małopolskiej, archeofit, przybyły zapewne wraz z uprawami zbóż

Rozmieszczenie

Alb, Alg, Bal, BiH, Cho, Cyp, Czg, Fra, Gre, His, Ita, Egi, Izr, Jor, Kor, Kre, Leb, Lib, Mad, Mac, Mar, Por, Sar, Ser, Slo, Syc, Syr, Tun, Tur, WEg. WJo, WKa; również Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Węgry, Słowacja, Czechy Polska, Austria, Szwajcaria Niemcy, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia

Typ zasięgu

eurosyberyjsko-śródziemnomorski

Galeria