Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Podonosma orientalis (L.) Feinbrun

Rodzina

Boraginaceae ogórecznikowate

Synonim

Cerinthe orientalis L., Onosma orientalis (L.) L.

Nazwa zwyczajowa

Golden Drop (ang.)

Opis

półkrzew (Ch), cała roślina pokryta białymi lub zielonymi sztywnymi włoskami, liście siedzące, całobrzegie, kwiaty białe do blado niebieskich, II-VI

Siedlisko

skały, mury, zarośla (garig)

Uwagi

zawiera saponiny, w krajach arabskich nadziemnych części roślin używano do czyszczenia naczyń; kwiaty są jadalne

Rozmieszczenie

Izr, Syr, Tur; sięga dalej na wschód po Azję Centralną

Typ zasięgu

śródziemnomorsko-irano-turański

Galeria