Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Malabaila aurea (Sm.) Boiss.

Rodzina

Apiaceae selerowate

Synonim

Leiotulus aureus (Sm.) Pimenov & Ostr.*, Heracleum aureum Sm.

Nazwa zwyczajowa

malabaila złota, Golden Hogweed (ang.)

Opis

roślina dwuletnia (H), łodyga do 50 cm wys., rozgałęziona, liście pojedynczo pierzaste, odcinki dolnych liści okrągławe, grubo karbowano-ząbkowane, odcinki liści górnych węższe, głębiej wcinane, baldachy 3-9 szypułowe, kwiaty ciemnożółte (złotawe), V-VII, owoce spłaszczone, oskrzydlone

Siedlisko

tereny rolnicze, siedliska ruderalne

Uwagi

Rozmieszczenie

Alb, Czg, Gre, Mac, Tur, WEg, WJo: również Bułgaria

Typ zasięgu

wsch.-śródziemnomorski, bałkański

Galeria