Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Adonis dentata Delile

Rodzina

Ranunculaceae jaskrowate

Synonim

Adonis persica Boiss.

Nazwa zwyczajowa

miłek ząbkowany, Toothed Pheasant’s-eye (ang.)

Opis

oślina jednoroczna (T), liście naprzemianległe, pocięte na drobne odcinki, kwiaty promieniste, żółte, II-IV, owocem niełupka

Siedlisko

krzewiaste stepy, pustynie, tereny zaburzone

Uwagi

Rozmieszczenie

Cyp, Egi, Izr, Jor, Leb, Lib, Syr, Tur

Typ zasięgu

wsch. śródziemnomorski - irano-turański

Galeria