Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Nazwa łacińska

Erodium rupestre (Cav.) Marcet

Rodzina

Geraniaceae bodziszkowate

Synonim

Geranium rupestre Cav.

Nazwa zwyczajowa

iglica skalna, Cargola de roca (katal.)

Opis

bylina zdrewniała u nasady (Ch), liście w zarysie trójkątne, podwójnie pierzastodzielne, srebrzyste, kwiaty różowe z ciemniejszym żyłkowaniem, III-VI

Siedlisko

skały (przeważnie wapienne), piargi

Uwagi

Rozmieszczenie

His

Typ zasięgu

endemit iberyjski (prepirenejski)

Galeria