Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Quercus suber L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus ilex L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus cerris L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Castanea sativa Mill.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus pyrenaica Willd.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus coccifera L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus faginea Lam.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Quercus alnifolia Poech

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria