Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Coronilla coronata L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Trifolium ochroleucon Huds.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Astragalus echinatus Murray

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Lathyrus setifolius L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Lathyrus angulatus L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Lotus tenuis Willd.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Cytisus fontanesii Ball

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Lathyrus nissolia L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria