Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Saxifraga granulata L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga paniculata Mill.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga hederacea L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga fragosoi Sennen

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga rotundifolia L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga tridactylites L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Saxifraga spathularis Brot.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria