Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Thymus vulgaris L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Salvia officinalis L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Salvia fruticosa Mill.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Thymus integer Griseb.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Teucrium creticum L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Stachys germanica L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Sideritis hyssopifolia L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Leonurus cardiaca L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Origanum vulgare L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria