Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Schoenus nigricans L.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria

Cyperus capitatus Vand.

Nazwa łacińska Rodzina Synonim Nazwa zwyczajowa Opis Siedlisko Uwagi Rozmieszczenie Typ zasięgu Galeria