Flora Mare Nostrum
Rośliny Śródziemnomorskie

Przyrodnicze granice regionu śródziemnomorskiego

Na temat granic każdego regionu biogeograficznego toczą się dyskusje. Wynika to z faktu, że w przyrodzie nie ma sztywno ustalonych granic, tylko są węższe lub szersze obszary przejściowe, grze jedne elementy zanikają, a inne nie pojawiają. Granice biogeograficzne są ceną wypadkową tych zjawisk i mają głównie znaczenie orientacyjne.